Bodø

Biblioteket på kulturhuset

Biblioteket på Bodø Kulturhus ligger det for å sikre at alle skal ha tilgang til informasjon og til ny og gammel kunnskap. Det representerer en sterk og ambisiøs satsing på dyre løsninger som skal gi kvalitet og relevans i teknologiens tidsalder. Samtidig skal det være et læringstilbud som i seg selv skal inspirere til å lære og finne ut av ting. Biblioteket er dessuten som i alle tider et sted der nysgjerrighet og utforskertrang dyrkes, og et sted for stille refleksjon.

Nå i dag er livslang læring og ansvar for egen læring blitt slått sammen til det nye slagordet eller begrepet livslangt ansvar for egen læring. For å ta ansvar for egen læring må du innom biblioteket for å finne din plass på læringsarenaen. Der finner du kunnskapenmaxresdefault (5), og du finner også veiledning om hvordan du søker og innhenter informasjon om ulike emner du måtte være interessert i å lære mer om. Biblioteket skal være brukervennlig og mest av alt læringsvennlig. Det betyr at du ikke kan snakke, spise, drikke, røyke, eller lage kvalm på biblioteket. Reglene er ganske strenge, men det er en grunn til det.

På biblioteket finner du særlig mye ny litteratur, både faglitteratur og skjønnlitteratur. I tillegg er det nå en stor satsing på digitale ressurser og databaser, og mange flinke bibliotekarer svirrer rundt i lokalene og hjelper folk til rette slik at de kan sette seg inn i sentrale kunnskapskanaler og -områder. Den som vil fordype seg må riktignok finne et annet sted å gjøre det enn et provinsielt lokalbibliotek, men det meste av den grunnleggende kunnskapen kan du i hvert fall tilegne deg der. Du kan også fjernlåne bøker fra andre bibliotek så lenge du er flink til å følge reglene for slike utlån.

Biblioteket er et godt sted å være for alle som vil lese.

SHARE
RELATED POSTS
Økonomien på kulturhuset
Driften på Bodø Kulturhus
Historien til Bodø Kulturhus