Bodø Kulturhus er eid av Bodø kommune gjennom et kommunalt foretak som driver tre relaterte organisasjoner, nemlig kulturhuset, konsertscenen Sinus, og en jazztrio som heter Bodø Rhythm Group. Den årlige omsetningen for de tre til sammen nærmer seg nå 30 millioner kroner, så dette er en betydelig del av Bodøs kulturliv også på det økonomiske planet. I kulturhuset er det to saler, den største har plass til nesten 600 mennesker og den lille er amfiformet og har plass til rundt 150. Det er også en liten kafé på kulturhuset, som hvert år tar i mot så mange som 100 000 besøkende – langt flere enn innbyggertallet i Bodø!

På kulturhuset ligger også administrasjonen og ulike funksjoner tilknyttet Nordnorsk Opera og Symfoni, og to andre orkester, nemlig Nordnorsk Symfoni og Bodø Sinfonietta. Riksteateret kommer også ofte innom med forestillinger, og det er regelmessig ulike kurs og konferanser for forskjellige bedrifter, organisasjoner, og offentlige etater der. Først og fremst er det likevel et sentrum for scenekunst og musikk, og Bodø og Nordlands kulturelle sentrum.

Bygget kulturhuset holder til i ble først brukt som skole, og det er ikke lenger brukbart til dagens formål med de strenge kravene som når har kommet til for arbeidsmiljø, miljøhensyn, tilrettelegging for funksjonshemmede, og alskens annet byråkratisk papirvelde. Kulturhuset er derfor dessverre i ferd med å måtte flytte helt eller delvis til andre lokaler rundt om i byen.

Bodø kulturhus har vært en institusjon i byen i mange tiår, og uansett hva som skjer i fremtiden vil nok byens innbyggere være takknemlige for alle de gode stundene de har fått oppleve der.